czasopismo „Օրեր” (ORER) wywiad z wiceprezeską Instytutu Piramowicza dr Nune Srapyan

W 5-8/96/2023 numerze czasopisma „Օրեր” (ORER) ukazał się wywiad z wiceprezeską Instytutu Piramowicza dr Nune Srapyan, która wypowiada się o działalności naszej organizacji oraz o swoich zainteresowaniach naukowych.