Nasi Sponsorzy

Koszty działalności biura Instytutu Piramowicza finansowane są z dotacji podmiotowej uzyskanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zawartość strony internetowej wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji