Donacja

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o darowizny na remont biura Instytutu Piramowicza. Całość kosztów remontu i zakupu wyposażenia pokrywamy ze środków prywatnych, gdyż nie ubiegaliśmy się o żadną dotację celową w tym zakresie.

Instytut Piramowicza

ul. Krzycka 7A/1, 53-019 Wrocław

Nr konta: 54 2130 0004 2001 0947 0980 0001

Z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe Instytutu Piramowicza we Wrocławiu