gra planszowa

Przedstawiamy naszą planszową grę edukacyjną o Ormianach polskich pt. Ormiańscy Bracia. Przygotowany tutaj projekt to druga edycja gry w wersji drukowalnej z Internetu wraz z dodatkiem. Wstępne prace nad projektem były prezentowane na spotkaniach autorskich w Namysłowie 13 maja oraz 25 maja 2023 we Wrocławiu. Gra jest w odświeżonej wersji graficznej. Zawiera również aktualizację zasad, nowe karty misji oraz dodatkowy tryb grania dla większej liczby osób.

Od dłuższego czasu interesowaliśmy się ideą nauki poprzez zabawę. Modelu, który robi się coraz popularniejszy na świecie. Wydawało nam się również,
że w wielu działaniach naszego Instytutu brakowało tego elementu.

Jako że zajmujemy się mniejszością ormiańską, nasz pomysł opierał się na osadzeniu gry w historycznych realiach, które mogłyby promować wkład, jaki Ormianie wnieśli w historię Polski. „Napisz koncept, wypełnimy wniosek”. Skromny start, ale w ciągu tygodnia mieliśmy konspekt, zarys pomysłu przelany na kartkę wielkości A4. Potem przyszło nam czekać na decyzję o przyznaniu grantów, na szczęście pozytywną. Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Administracji mieliśmy możliwość spełnić marzenia i jednocześnie zadziałać dla dobra społeczności, w której przyszło nam żyć. Nasza gra ma uczyć historii przez zabawę. Uważamy, że jest to nowoczesny sposób na zachowanie ormiańskiego dziedzictwa kulturowego oraz odkrywanie ormiańskiej „małej ojczyzny”.
Pewnego dnia usiedliśmy w siedzibie Instytutu Piramowicza i wszystko się
zaczęło. Długie i gorące dyskusje, testy, a nawet kłótnie rozgrzewały nas w tych pierwszych krokach procesu deweloperskiego. Wtedy też zorientowaliśmy się, iż nasze dziecko ożyło. Pomysły zostały uwolnione, a w procesie tworzenia gry po prostu przestały należeć do jednej osoby. Wspólnymi siłami zaczęliśmy tworzyć coś nowego. Coś z czego jesteśmy dumni i w czym nadal można rozpoznać zarysy, jakie miesiące temu przelaliśmy na tę skromną kartkę. Ormiańscy Bracia są tworem wspólnej, ciężkiej pracy ludzi, którzy poświęcili własny czas, którzy dali z siebie 101%, aby w terminie oddać do druku grę będącą wynikiem pasji.
A jednocześnie ten niekomercyjny projekt pozostał wierny swojej idei – nauka
poprzez zabawę.

Po miesiącach intensywnych prac, wykonywanych oprócz naszych codziennych obowiązków, oddajemy w Wasze ręce grę „Ormiańscy Bracia”. Jesteśmy przekonani, że przyniesie Wam wiele godzin radosnej zabawy, jednocześnie zmuszając do refleksji, a poprzez przybliżenie wybranych wydarzeń historycznych zachęci Was do dalszego poszerzenia wiedzy o Ormianach, a także innych mniejszościach w dawnej i obecnej Polsce. Naszej organizacji przyświeca cel, jakim jest rozwijanie wśród kolejnych
pokoleń obywateli Polski świadomości historycznej oraz zachowanie pamięci o przełomowych i ważnych chwilach w naszej wspólnej historii, na którą pozytywny wpływ miała mniejszość ormiańska. Uważamy, że projekt gry wpisuje się w inne działania (takie jak: warsztaty edukacyjne, filmy dokumentalne, wystawy, konsultacje pomocowe etc.) podejmowane przez naszą organizację, które służą promowaniu i zachowywaniu ormiańskiej historii, kultury, nauki i sztuki. Sądzimy również, że nasza gra będzie mogła posłużyć próbie zrekonstruowania pozytywnego portretu zbiorowego polskich Ormian w świetle ich udziału w przełomowych momentach historii Polski XVII wieku. Działania takie mogą przynieść naszym zdaniem ciekawe wyniki: z jednej strony „oświetlą” mocno już zapomnianą patriotyczną kartę historii polskich Ormian, z drugiej zaś strony będą stanowić unikalne spojrzenie na to, w jaki sposób obcy naród spłaca dług krajowi, który go tak życzliwie przyjął, odpłacając się za wolność i solidarność, którymi Polacy obdarzyli Ormian. Celem naszej gry jest uzyskanie jak największej liczby „punktów prestiżu”, które można zdobyć służąc wiernie Polsce. Gra skupia się na fikcyjnych postaciach z ormiańskiej rodziny synów Bogdana w latach 1648-1699. Jest oparta na faktach historycznych. Działania graczy mają zwiększyć prestiż rodziny, a dokonać można tego, wpływając w sposób pozytywny na dzieje Polski. Gra zaczyna się wraz Powstaniem Chmielnickiego, a kończy Bitwą Wiedeńską. Skupia się na przedstawicielach rodziny, czterech braciach, których ojciec, będący jednym z najskuteczniejszych kupców lwowskich, zostaje zabity przez Tatarów podczas powrotu z wyprawy kupieckiej. Pozostawia po sobie spory majątek, ale najważniejszą część spadku – relikwię Świętego Grzegorza, pozostawi temu z czwórki, który w ciągu 20 lat najbardziej podniesie prestiż rodziny, a przez to wpłynie pozytywnie na bieg dziejów naszego kraju.
Gracze wcielą się w każdego z braci, próbując zwiększyć wpływy rodziny
i zdobywając Punkty Prestiżu, starając się jednocześnie przetrwać i pomóc krajowi w tych ciężkich dla Rzeczypospolitej czasach, jak i pokonać pozostałych konkurentów w drodze do zdobycia ich największego rodzinnego skarbu.
Prosimy wszelkie uwagi przesyłać na adres e-mail:
[email protected]

Przygotowane niżej grafiki należy wydrukować oraz cieszyć się grą! Sugerujemy zakup lub wykonanie pionków oraz znaczników podobnych jak na stronie 11-12 w instrukcji.

Edukacyjna gra planszowa o Ormianach polskich – wersja drukowalna z Internetu wraz z dodatkiem. Dofinansowano z dotacji od Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.