Kategoria: Warto wiedzieć

Read More

Spór endecji z sanacją w świetle artykułów z kuriera poznańskiego z roku 1930.

                  Przewrót majowy wymusił na całym obozie narodowodemokratycznym sięgnięcie po nowe formy i metody działania. Takim momentem było utworzenie w grudniu 1926 roku tzw. Obozu Wielkiej Polski. Miał on mieć inny charakter i być szerokim […]

Polscy Kolonizatorzy i kwestia narodowościowa w czasach Nowożytnych.

Ostatnio dużo się mówi o „polskich kolonizatorach”. Wspominał o tym Per Waesterberg (przedstawiciel Akademii Szwedzkiej) podczas laudacji na cześć Olgi Tokarczuk. Warto byłoby przypomnieć dwa znane możnowładcze rody zajmujące się taką „kolonizacją”: Wiśniowieckich oraz Szeptyckich. […]