Zarząd

dr Andrzej Gliński – prezes zarządu

historyk specjalizujący się w dziejach samorządu ormiańskiego na ziemiach polskich w czasach nowożytnych; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego;  autor monografii pt. Gmina ormiańska w Stanisławowie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku – organizacja, gospodarka, codzienność; autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, stały współpracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności, uczestnik zespołu edytorskiego serii Pomniki dziejowe Ormian polskich, współpracownik naukowy Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie; interesuje się także geopolityką Kaukazu i Bliskiego Wschodu. W 2022 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

e-mail: [email protected]

dr Franciszek Wasyl – wiceprezes zarządu Instytutu Piramowicza, doktor nauk humanistycznych, historyk. Pracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności. Absolwent historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005 r.). Zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi Ormian oraz źródłami dotyczącymi tej mniejszości etnicznej w Europie Wschodniej.

e-mail: [email protected]