Zarząd

dr Andrzej Gliński – prezes zarządu

e-mail: [email protected]

dr Franciszek Wasyl – wiceprezes zarządu Instytutu Piramowicza, doktor nauk humanistycznych, historyk. Pracownik Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności. Absolwent historii na Uniwersytecie Rzeszowskim (2005 r.). Zajmuje się dziejami społeczno-gospodarczymi Ormian oraz źródłami dotyczącymi tej mniejszości etnicznej w Europie Wschodniej.

e-mail: [email protected]