Rada Naukowa

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Krzysztof Stopka, Uniwersytet Jagielloński

ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

dr Adam Domanasiewicz, lekarz, chirurg