Kongres USA uznał rzeź ormian za ludobójstwo

Trzeba powiedzieć, że wreszcie po tylu latach oddano cześć ofiarom tego przerażającego ludobójstwa. Liczymy, że pamięć o tych wydarzeniach sprawi, że nie dojdzie do kolejnej wojny na Kaukazie oraz nastąpi wreszcie pokój w skrwawionej Syrii…

Nigdy więcej!