Tag: Franciszek Wasyl

Read More

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności

Polskia Akademia Umiejętności po wielu latach starań, za zgodą władz państwowych, powołała do życia Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. 21 września br. w Krakowie, miała miejsce niezwykle doniosła uroczystość, zwłaszcza dla środowiska polskich […]