Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności

Polskia Akademia Umiejętności po wielu latach starań, za zgodą władz państwowych, powołała do życia Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. 21 września br. w Krakowie, miała miejsce niezwykle doniosła uroczystość, zwłaszcza dla środowiska polskich Ormian, odbyła się inauguracja działalności tej naukowej instytucji.
Na spotkanie inauguracyjne zaproszeni zostali goście z zagranicy i Polski, naukowcy zainteresowani tematyką. Spotkanie odbyło się w Muzeum Uniwersytetu Jegiellońskiego Collegium Maius. Powitalne wystąpienia należały do gospodarza miejsca, dyrektora prof. dr hab. Krzysztofa Stopki i prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr hab. Jana Ostrowskiego. Dr hab. Andrzej A. Zięba wygłosił wykład pt. „Kultura Ormian Polskich jako przedmiot badań”. Przedstawił także pracowników i program Ośrodka. W dyskusji głos zabierali naukowcy, przedstawiciele ośrodków akademickich z Polski i zagranicy. Powołana została Rada Naukowa, a Prezes Polskiej Akademii Umiejętności wręczył powołanym nominacje. Po przerwie zebrani mieli możliwość wysłuchania niezwykle ciekawego wykładu gościa z Kongregacji Mechitarystów z Wenecji, ojca Wardapeta Wahana Ohaniana – temat to: „Ojciec Ghewond Aliszan – poeta i historyk promiennej Armenii”. Sylwetka wybitnego, wszechstronnego naukowca, poety, który całe życie poświęcił głównie badaniom armenologicznym.

(cyt. za: http://dziedzictwo.ormianie.pl/)

Współpracownikami nowo powstałej Instytucji będą dr Franciszek Wasyl oraz dr Andrzej Gliński.