Tag: Andrzej Gliński

Read More

Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności

Polskia Akademia Umiejętności po wielu latach starań, za zgodą władz państwowych, powołała do życia Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce. 21 września br. w Krakowie, miała miejsce niezwykle doniosła uroczystość, zwłaszcza dla środowiska polskich […]

Read More

Ukazał się piąty numer „Lehahayer”

Ukazał się piąty numer „Lehahayer” – czasopisma naukowego poświęconego dziejom Ormian polskich, który zamówić można w Księgarni Akademickiej. Wśród wielu znakomitych artykułów naukowych znajduje się także tekst dr. Andrzeja Glińskiego – Prezesa Instytutu Piramowicza. Zachęcamy do […]