Ukazał się piąty numer „Lehahayer”

Ukazał się piąty numer „Lehahayer” – czasopisma naukowego poświęconego dziejom Ormian polskich, który zamówić można w Księgarni Akademickiej. Wśród wielu znakomitych artykułów naukowych znajduje się także tekst dr. Andrzeja Glińskiego – Prezesa Instytutu Piramowicza. Zachęcamy do lektury!