Kategoria: Uncategorized

Read More

Wywiad z Panią Bogusławą Romaniewską – wiceprezeską tarnowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Bogusława Romaniewska, wiceprezes tarnowskiego Oddziału Towarzystwa MiłośnikówLwowa i Kresów Południowo–Wschodnich. Urodzona podczas II wojny w Kamionce Strumiłowej, kilkadziesiąt kilometrów od Lwowa. Pierwodruk wywiadu ukazał się w kwietniowym numerze kwartalnika Awedis. dr Andrzej Gliński: Wiem, że […]