Nowy projekt

Weźmiemy udział w pracach nad stworzeniem encyklopedii Ormian polskich. „5 stycznia 2022 roku minister edukacji i nauki podpisał decyzję o przyznaniu finansowania w 9. konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module „Dziedzictwo narodowe” (z 2019 roku). Wśród projektów, które wygrały konkurs, znajduje się dwujęzyczna, polska i angielska, Encyklopedia Ormian polskich. Beneficjentem grantu jest Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie. Zespół, który pod kierunkiem Andrzeja A. Zięby, będzie realizował projekt, składa się głównie z pracowników Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, a także warszawskiej Fundacji i wrocławskiego Instytutu Piramowicza”.

Więcej: http://armenopolonia.pl/encyklopedia-ormian-polskich_ii/