11 numer Krakowskiego Pisma Kresowego

Ukazał się nowy numer Krakowskiego Pisma Kresowego. Możemy w nim przeczytać m.in. recenzja autorstwa dr. Franciszka Wasyla, wiceprezesa Instytutu Piramowicza, książki Zbigniewa Manugiewicza, Jerzego Tustanowskiego, „U podnóża Owidiusza. Rozkwit i zagłada wspólnoty kuckiej nad Czeremoszem”. Polecamy!

https://journals.akademicka.pl/kpk/article/view/1091