4 warsztat edukacyjny Ormianie na Śląsku 18.10.2023 Rybnik

Zapraszamy na następny warsztat z cyklu Warsztaty edukacyjne „Ormianie na Śląsku” odbędzie się 18 października w Centrum Kształcenia Ustawicznego (filia Politechniki Śląskiej) w Rybniku, ulica Kościuszki 54, sala konferencyjna na parterze. Tematem spotkania będą nowoczesne sposoby na edukacje oraz zachowanie ormiańskiej tożsamości narodowej i kulturowej.
Projekt Warsztaty edukacyjne „Ormianie na Śląsku” wraz z wystawą „Wybitni Polacy pochodzenia ormiańskiego”(edycja 3) jest dofinansowany z dotacji uzyskanej od Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji