405-11: historyczna rezolucja Izby Reprezentantów USA ws ludobójstwa Ormian w 1915 r.

Izba Reprezentantów USA ogromną większością głosów uznała, że mordy dokonane przez Turków na Ormianach w Imperium Osmańskim w 1915 r. są ludobójstwem. Ta historyczna decyzja niższej izby Kongresu Stanów Zjednoczonych wpisuję się w okres napiętych stosunków USA-Turcja i ma ogromne znaczenie dla ormiańskiej diaspory na całym świecie.