Szósty numer czasopisma Lehahayer

W szóstym numerze czasopisma Lehahyer przeczytamy:

Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku – próba rekonstrukcji spisu imiennego.
Monika Agopsowicz
5-69

Jak kupiec Symonowicz trafił do polskiej komedii.
Dorota Jarząbek-Wasyl
71-89

Ormianie Mohylowa Podolskiego w świetle materiałów V rewizji 1795 roku.
Maksym Potapenko
91-124

Źródła do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego w Galicji w zbiorach wiedeńskich.
Marek Miławicki
125-147

Ojciec Ghewond Aliszan: poeta i historyk promiennej Armenii.
Wahan Ohanian
149-164

Korespondencja arcybiskupa ormiańskokatolickiego Józefa Teodorowicza z prymasem Polski kardynałem Augustem Hlondem z lat 1924-1938.
Tomasz Krzyżowski
165-296

Listy z łagru Issaka Antoniego Donigiewicza.
Romana Obrocka
297-328

Voices, Reviews and Information
Jeszcze o losach „Ewangeliarza ze Skewry”.
Krzysztof Stopka
329-334

Portret trumienny nieznanego Ormianina polskiego.
Anna Jasińska
335-340

Pendereccy wywodzą się z Iranu.
Andrzej Pisowicz
341-346

Nowe znalezisko z Jass jako źródło do analizy obrazu „Chrzest Armenii” pędzla Teodora Axentowicza.
Andrzej A. Zięba
347-354
PDF
Inauguracja prac Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce przy Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
Andrzej A. Zięba
355-363

List do uczestników ceremonii otwarcia Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.
Edgar Ghazaryan
365-367