Apel w związku z sytuacją w ArcacH


Turcja wspiera militarnie Azerbejdżan. Do Arcach wysłani zostali terroryści walczący uprzednio w Syrii. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że obecne wydarzenia trzeba wpisać w szerszy kontekst, jakim jest agresywna neoimperialna polityka Turcji. Niedawno doszło do tureckiej interwencji w Syrii i Libii. Teraz czeka nas konflikt o Arcach. W następnej kolejności Turcja zajmie greckie i cypryjskie wody terytorialne (spór o wydobycie złóż gazu i ropy). Później, jeśli jej się nie powstrzyma, będzie dążyć do likwidacji państwa Kurdów w północnej Syrii. Następnie przyjdzie czas na lądowe połączenie między Turcją a Azerbejdżanem. W dalszej kolejności zajęte zostaną greckie wyspy.
Świat oczywiście milczy i jest bezsilny, a tylko zdecydowana reakcja międzynarodowa może nie dopuścić do realizacji zbrodniczych, faszystowskich planów kierownictwa tureckiego oraz azerskiego.

Apelujemy o natychmiastowe sankcje międzynarodowe. Tylko kryzys ekonomiczny może uniemożliwić ten dramatyczny scenariusz geopolityczny. Apelujemy również do Polaków o sprzedaż tureckich oraz azerskich akcji, waluty oraz bojkot turystyczny. Musimy powiedzieć zdecydowane NIE na realizację kolejnej tragedii geopolitycznej w tym rejonie świata, która grozi ludobójstwem i nowym kryzysem imigracyjnym.


Dr Andrzej Gliński, prezes Instytutu Piramowicza
28 września 2020