Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Do poczytania polecamy artykuł:
Kobieta w społeczności ormiańskiej w dawnej Polsce (wieki XVII i XVIII).

Rodzina ormiańska była zhierarchizowana, co warunkowało relacje wewnątrz niej. Jednak w wypadku żon ormiańskich rzemieślników i kupców kontakt męża z żoną był dość swobodny i zapewniał kobiecie większy potencjał władzy w małżeństwie. Tłumaczyć to można pracą zawodową kobiet i ich troską o domowe gospodarstwo w czasie nieobecności męża. Kluczowe w tym wypadku były osobiste relacje pomiędzy współmałżonkami.

Więcej informacji:

https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/656