„Edukacyjna gra planszowa o Ormianach polskich”- niedługo premiera

Trwają ostatnie prace nad projektem „Edukacyjna gra planszowa o Ormianach polskich” finansowanym z dotacji uzyskanej od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem Ormian Polskich TOP.
Premiera gry koniec grudnia 2022.