Jan Odrowąż Augustynowicz (1777-1845)

23 listopada 1777 r. urodził się Jan Odrowąż Augustynowicz, referendarz stanu, naczelnik Komisji Wyznań, naczelnik Sekcji Wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchowych. Kawaler wielu orderów.

Jan był dzieckiem Floriana i Małgorzaty z Nikorowiczów. Ochrzczony został we lwowskiej katedrze ormiańskokatolickiej. Ojciec Jana był radcą sądu kryminalnego we Lwowie oraz radcą magistratu, matka pochodziła ze znanej ormiańskiej rodziny lwowskiej.

W 1780 r. Benedykt Augustynowicz, sekretarz królewski otrzymał szlachectwo z przydomkiem Odrowąż. Rodzina nabyła dobra ziemskie Mikłaszów i Sokolniki w obwodzie lwowskim oraz Oszczany i Szeptyce w samborskim. Florian (zm. 1832), ojciec Jana był kolejno sędzią przy sądzie ormiańskim, asesorem przy sądzie wekslowym oraz radcą magistratu lwowskiego w latach 1789-1824.

Z Galicji Jan trafił do Warszawy. Przez wiele lat piastował stanowiska urzędnicze. Umarł w Warszawie w domu przy ulicy Wiejskiej, pochowany w katakumbach powązkowskich, gdzie do dzisiaj zachowała się tablica nagrobna.

Źródło: wiki.ormianie