Konsultacje integracyjne w biurze Instytutu Piramowicza

Konsultacje integracyjne w biurze Instytutu Piramowicza przy ulicy Bałuckiego 7.


Darmowe ormiańsko-integracyjne konsultacje w Instytucie Piramowicza mają się odbywać w każdy poniedziałek od godziny 9 do 17 (wrzesień, październik, listopad 2020).


Celem konsultacji ma być:

  1. Integracja starej mniejszości ormiańskiej ze środowiskiem nowej imigracji ormiańskiej.
    Budowanie poprzez wspólne spotkania atmosfery współpracy i wzajemnego zaufania.
  2. Pomoc dla członków nowej imigracji (udzielanie porad w kwestiach urzędowych, ochrony
    zdrowia i ubezpieczenia, legalizacji pobytu i pracy, sposobów poszukiwania pracy/mieszkania edukacyjnych oraz językowych).
  3. Konsultacje antydyskryminacyjne oraz adaptacji kulturowej (w zakresie integracji ze środowiskiem lokalnym, codziennego życia w Polsce).
  4. Udzielanie wskazówek w ormiańskich poszukiwaniach genealogicznych i rodzinnych.
    Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzin biura Instytutu Piramowicza. Telefon kontaktowy: 601843243.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Wrocław przy współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego ( www.wielokultury.wroclaw.pl , www.wroclaw.pl).

ZAPRASZAMY!