LINKI DO DARMOWYCH ARTYKUŁÓW o Ormianach

Ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego można sobie ściągnąć legalnie i za darmo kilka artykułów dr. Andrzeja Glińskiego o Ormianach.

Polecamy:

„Zaręczyny ormiańskie w dawnej Polsce — na podstawie ormiańskich akt sądowych ze Lwowa i Stanisławowa z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku” , Przeszłość Demograficzna Polski, 34, 2014, Strony (25 – 51)(http://pdp.wuwr.pl/preview/4888).

„Informacje o Ormianach polskich w zbiorach Instytutu Matenadaran w Erywaniu”, Przeszłość Demograficzna Polski, 35, 2014, Strony (55 – 63) (http://pdp.wuwr.pl/preview/4895).

„Spis Ormian ze Stanisławowa z 1739 roku”, Przeszłość Demograficzna Polski, 36, 2014, Strony (105 – 112)

(http://pdp.wuwr.pl/preview/5632).