„Na polu chwały Ormianie w walce o niepodległą Polskę”

Wystawa pt. „Na polu chwały Ormianie w walce o niepodległą Polskę”, która była prezentowana w tym roku w ramach warsztatów edukacyjnych Ormianie polscy (finansowanego z dotacji od MSWiA uzyskanej przez Towarzystwo Ormian Polskich we Wrocławiu).

https://www.facebook.com/274219389904010/videos/193601272248045/?so=channel_tab&rv=all_videos_card