Nasza gra planszowa jest już w drukarni!

Do drukarni trafiła już nasza edukacyjna gra planszowa o Ormianach polskich pt. Ormiańscy bracia.

Gra skupia się na fikcyjnych postaciach z ormiańskiej rodziny synów Bogdana w latach 1648-1699. Jest oparta na faktach historycznych.

Działania graczy mają zwiększyć prestiż rodziny, a dokonać można tego,

wpływając w sposób pozytywny na dzieje Polski. Gra zaczyna się wraz Powstaniem Chmielnickiego, a kończy Bitwą Wiedeńską. Skupia się na przedstawicielach rodziny, czterech braciach, których ojciec, będący jednym z najskuteczniejszych kupców lwowskich,

zostaje zabity przez Tatarów podczas powrotu z wyprawy kupieckiej. Pozostawia po sobie spory majątek, ale najważniejszą część spadku – relikwię Świętego Grzegorza, pozostawi

temu z czwórki, który w ciągu 20 lat najbardziej podniesie prestiż rodziny, a przez to wpłynie pozytywnie na bieg dziejów naszego kraju. Gracze wcielą się w każdego z braci, próbując zwiększyć wpływy rodziny i zdobywając Punkty Prestiżu, starając się jednocześnie przetrwać i pomóc krajowi w tych

ciężkich dla Rzeczypospolitej czasach, jak i pokonać pozostałych konkurentów w drodze do zdobycia ich największego rodzinnego skarbu.

Projekt dofinansowano z środków:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji