Nauka Języka Ormiańskiego na UNiwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

18.03.2024 dr Andrzej Gliński oraz dr Nune Srapyan, członkowie Zarządu Instytutu Piramowicza, odbyli już drugie merytoryczne spotkanie z Panem Rektorem prof. UAM dr hab. Rafałem Witkowskim. Możemy ogłosić, że już od maja tego roku ruszymy z nauką języka ormiańskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już wkrótce ogłosimy zapisy. Zrealizujemy 72 godziny zajęć kursu językowego. Połowa z nich odbędzie się stacjonarnie w Coll. Maius UAM w Poznaniu, a druga część zdalnie za pośrednictwem uniwersyteckiej platformy Microsoft Teams, do której uczestnicy otrzymają dostęp. Więcej szczegółów niedługo. Projekt jest możliwy do zrealizowania dzięki wsparciu Pana Konsula Honorowego Republiki Armenii Hraczja Bojadżjan oraz partnerstwa Ormiańsko-Polski Komitet Społeczny i Towarzystwo Ormian Polskich reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Mojzesowicza.

Projekt jest realizowany z dotacji uzyskanej od Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji .