O Ormiance, która nie chciała być żoną dla męża.

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem pt.: „O Ormiance, która nie chciała być żoną dla męża. Pozametryklane źródła do dziejów rodziny”. Z wykładu dowiecie się, jakie materiały do badań genealogicznych (poza tymi najbardziej znanymi) można znaleźć w archiwach. Akta „rozwodowe” sądów biskupich nadają się do badań genealogicznych znakomiecie, a i sama historia Ormianki, która nie chciała zaakceptować XVIII-wiecznej silnie patriarchalnej kultury, wydaje się bardzo na czasie. Film jest nagrany w ramach warsztatów edukacyjnych Ormianie polscy finansowanego z dotacji od MSWiA.

Zapraszamy!

https://www.facebook.com/instytutpiramowicza/videos/356190922144352/