O projekcie MyKutczanie.pl

O stronie www.mykutczanie.pl opowiada autor dr Franciszek Wasyl. MyKutczanie.pl to projekt genealogiczno-historyczny, który ma na celu zgromadzenie biogramów wszystkich (możliwie) mieszkańców Kut nad Czeremoszem na przełomie XIX i XX w. oraz, przez pryzmat ich indywidualnych losów, pokazanie ogólnych zjawisk historycznych.

O projekcie mykutczanie.pl

O stronie www.mykutczanie.pl opowiada autor Franciszek Wasyl. MyKutczanie.pl to projekt genealogiczno-historyczny, który ma na celu zgromadzenie biogramów wszystkich (możliwie) mieszkańców Kut nad Czeremoszem na przłomie XIX i XX w. oraz, przez pryzmat ich indywidualnych losów, pokazanie ogólnych zjawisk historycznych.

Opublikowany przez My Kutczanie Sobota, 2 maja 2020