Ormiańskie śluby w Kutach w latach 1915-1953

Zapraszamy do lektury artykułu naukowego autorstwa Franciszka Wasyla pt.: Ormianie w świetle zapowiedzi przedmałżenskich rodzimej parafii w Kutach. Tekst opublikowany został w „Krakowskim Piśmie Kresowym” (Vol 10, 2018). I jest pierwszym tekstem naukowym z afiliacją Instytutu Piramowicza we Wrocławiu.