Ormiańscy Bracia w Bibliotece Publicznej w Namysłowie

3 maja promowaliśmy grę Ormiańscy Bracia w Bibliotece Publicznej w Namysłowie. Zwycięscy otrzymali trzy egzemplarze naszej gry.

Gratulacje!

Projekt pt. Edukacyjna gra planszowa o Ormianach polskich – wersja drukowalna z Internetu wraz z dodatkiem jest finansowany z dotacji od Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji