Postępy prac nad nową wersją gry planszowej

Na finiszu są już prace nad projektem dofinansowanym dzięki życzliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. Edukacyjna gra planszowa o Ormianach polskich – wersja drukowalna z Internetu wraz z dodatkiem. Prezentujemy pierwsze efekty prac.