relacja z trzeciego warsztatu Edukacyjnego

W ramach naszego cyklu „Ormianie na Śląsku” odbył się poruszający wykład Dr hab. Renaty Król-Mazur (UJ) pt. Od czystek etnicznych do ludobójstwa – tragedia ormiańskiej ludności Górskiego Karabachu. Dodatkowo odbył się wernisaż wystawy pt. „Wybitni Polacy pochodzenia ormiańskiego” (Wystawa jest sukcesywnie wzbogacana o kolejne biogramy. Będzie rozłożona w lokalu TOP do końca roku). Wszyscy chętni zostali przez nas obdarowani za darmo: książkami, nagraniami oraz czasopismami ormiańskimi (Awedis, Munetik, Biuletyn OTK! Dwoje uczestników spotkania otrzymał również naszą grę edukacyjną pt. Ormiańscy Bracia. Dużą popularnością cieszyła się podarowana nam przez Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne – Հայ Մշակութային Ընկերություն w ilości aż 30 egzemplarzy, a rozdana przez nas w czasie wydarzenia książka, pt. Wielce szanowni wydrwigrosze oraz inne utwory Hagopa Baroniana.

Spotkanie odbyło się w sobotę 14 października o godzinie 16 w Centrum Kultury Ormiańskiej przy Towarzystwie Ormian Polskich TOP we Wrocławiu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 37AB (wejście od podwórka). Jesteśmy bardzo zbudowani frekwencją oraz zainteresowaniem!. Akurat tak się złożyło, że na ostatnim warsztacie było mniej osób, ale i tak jest to solidne 22 uczestników! Tutaj akurat zdecydowała formuła spotkania, która była niezwykle wartościowa, ale również wymagająca w odbiorze. Warto zauważyć, że na poprzednich spotkaniach potrafiło być nawet 50 osób.

Dla nas jest to solidny dowód, że wrocławska społeczność ormiańska integruje się wokół naszej corocznej inicjatywy różnorodnych warsztatów edukacyjnych (Wydarzenie odbywa się od czterech lat, pierwsza edycja była wsparta przez Gminę Wrocław, następne spotkania organizowane już dzięki dotacji od MSWiA.

Projekt Warsztaty edukacyjne „Ormianie na Śląsku” wraz z wystawą „Wybitni Polacy pochodzenia ormiańskiego”(edycja 3) jest dofinansowany z dotacji uzyskanej od Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji