Rocznica Bitwy pod Wiedniem

Dziś 12 września wypada rocznica bitwy pod Wiedniem. Ormianie mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej byli żywotnie zainteresowani powstrzymaniem ekspansji terytorialnej Turcji. W 1675 roku przekazali na potrzeby wojska polskiego sporą sumę 9000 złotych. Wielu Ormian było osobiście zaangażowanych w walkę po polskiej stronie. Takim idealnym przykładem jest Zachariasz Piotrowicz, który stał się pierwowzorem Ormianina z Pana Wołodyjowskiego, gdzie występuje jako zaufany człowiek Jana Sobieskiego.
Warto przypomnieć, że w 1696 roku Król Jan III Sobieski zaproponował patriarsze eczmiadzyńskiemu, w zamian za
przyjęcie unii z Rzymem, pomoc przy odbudowie królestwa ormiańskiego. Śmierć króla niweczy ten projekt.