Walerian Tumanowicz – rozstrzelany na Montelupich 13 XI 1947 o godzinie 19.20

Przypominamy, że dzisiaj przypada rocznica rozstrzelania przez komunistycznych oprawców Waleriana Tumanowicza – polskiego patrioty ps. „Jagodziński”, „Jagra”, oficera WP, AK, NIE, DSZ, działacza WiN, m.in. szefa Wydziału IV (tzw. akcji „Ż”) Obszaru Południowego DSZ, działacza Wydziału Propagandy Obszaru Południowego WiN. Tumanowicz urodził się 1894 roku w Baniłowie Ruskim na Bukowinie był z pochodzenia polskim Ormianinem. Do historii przeszło jego powiedzenie z czasów „procesu” przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie (1947 r.):

Z krwi jestem Ormianinem, z duszy i przekonań Polakiem… Wraz z mlekiem matki wyssałem nienawiść do Związku Sowieckiego.

Warto w tym miejscu przypomnieć nazwiska sędziów-morderców z Wojskowego Sądu Okręgowego w Krakowie (ul. Senacka 1):

ppłk dr Romuald Klimowiecki (właściwe nazwisko Klimów), przewodniczący

chor. Mieczysław Żeberek, protokolant rozprawy

ppłk. Stanisław Zarakowski, oskarżyciel

Ławnicy: mjr. Józef Małachowski i Jan Zabłocki.

Bolesław Bierut nie zastosował prawa łaski w stosunku m.in. do Waleriana Tumanowicza. Orzeczoną karę śmierci wykonano w więzieniu Montelupich w Krakowie 13 listopada 1947 r. o godzinie 19.20 (zgon stwierdzono o 19.25).

Źródło: Filip Musiał, Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945-1989, Kraków 2010.