warszaty Edukacyjne Ormianie na Śląsku

Instytut Piramowicza, Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na warsztaty edukacyjne
„Ormianie na Śląsku” połączone z wernisażem wystawy Tani Sayegh pt. „Mikrodywany – rękodzieło
ormiańskie”
Prowadzenie dr Andrzej Gliński
11 września (poniedziałek) 2023 roku o godz. 17.00
Wstęp wolny. Zapraszamy
Projekt dofinansowano z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wrocławianka Tania Habib-Sayegh ręcznie haftuje mniejsze wersje karpetów ormiańskich. Karpety mają wielowiekową tradycję. Każdy region posiada swoje motywy i wzory geometryczne oraz unikatowe nazwy. Najpopularniejszym typem karpeta ormiańskiego jest Viszabakork (smoczy dywan).
Ormianie byli integralną częścią wieloetnicznej Polski. Mimo że stosunkowo nieliczni – inne grupy etniczno-wyznaniowe były zwykle liczebniejsze – to jednak ich obecność gospodarcza i kulturalna, a
nawet polityczna, sprawiała, że odgrywali ważną rolę w Rzeczypospolitej. Ormianie byli głównymi pośrednikami w handlu towarami pochodzącymi ze Wschodu. Ormiańskie rzemiosło dostarczało towarów
luksusowych. Potrafili oni świetnie się zaaklimatyzować w nowym, przyjaznym im środowisku. Wpłynęło to na zbliżenie między Polakami i Ormianami.