Warsztaty edukacyjne „Ormianie polscy” (5.IX.2020)

Zapraszamy Państwa na pierwsze warsztaty edukacyjne z cyklu „Ormianie polscy” (sobota, 5 września 2020 o 17:00 – 18:30). Goście będą też mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. „Na polu chwały Ormianie w walce o niepodległą Polskę”. Pierwsze zajęcia pt. „Kościół Ormiański Apostolski i Katolicki – wspólna i oddzielna historia i liturgia” poprowadzą o. Marek Miławicki OP. oraz dr Andrzej Gliński.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Towarzystwa Ormian Polskich przy ulicy Kościuszki 37 AB (wejście od podwórka).


✅Warsztaty będą organizowane z zachowaniem wymaganych środków ostrożności.
✅Dbajmy o swoje bezpieczeństwo – na wydarzenie zabierzmy ze sobą maseczki.
Zadanie publiczne jest finansowane z dotacji z MSWiA. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.