Wystawa

20 oraz 23.10.2021 odbyły się dwa wernisaże wystawy „Ormianin to dwa razy Polak” – poświęconej Polakom ormiańskiego pochodzenia zasłużonym dla rozwoju polskiej kultury i sztuki.
Mieliśmy też okazje posłuchać kuratora wystawy dr. Andrzeja Glińskiego oraz dr. Tomasza Krzyżowskiego (wystąpienie pt. „Wybrane aspekty z biografii arcybiskupa Józefa Teodorowicza), jak również dr. Franciszka Wasyla, który opowiadał o ormiańskich politykach w Galicji”.
Projekt dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.